حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

دیدار جوکار دبیرشورای نگهبان در استان فارس با مدیرکل مرکز - نمایش محتوای خبر

 

 

دیدار جوکار دبیرشورای نگهبان در استان فارس با مدیرکل مرکز

روابط عمومی صدا و سیمای فارس

دیدار جوکار دبیرشورای نگهبان در استان فارس با مدیرکل مرکز

دیدار جوکار دبیرشورای نگهبان در استان فارس با مدیرکل مرکز