جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

دیدار احمدرضا دستغیب عضو شورای شهر شیراز با سهرابی مدیرکل صدا و سیمای فارس - نمایش محتوای خبر

 

 

دیدار احمدرضا دستغیب عضو شورای شهر شیراز با سهرابی مدیرکل صدا و سیمای فارس

روابط عمومی صدا و سیمای فارس

دیدار احمدرضا دستغیب عضو شورای شهر شیراز با سهرابی مدیرکل صدا و سیمای فارس