حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۲۱ آذر ۱۳۹۷

دیدارمدیرکل و معاونان با نجفی مدیرکل آموزش و پرورش استان - نمایش محتوای خبر

 

 

دیدارمدیرکل و معاونان با نجفی مدیرکل آموزش و پرورش استان

روابط عمومی صدا و سیمای فارس

دیدارمدیرکل و معاونان با نجفی مدیرکل آموزش و پرورش استان