سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

دیداراستاندارفارس با مدیران صداوسیما - نمایش محتوای خبر

 

 

دیداراستاندارفارس با مدیران صداوسیما

شیراز/خبرگزاری صداوسیما/اجتماعی

دیداراستاندارفارس با مدیران صداوسیما

دیداراستاندارفارس  با مدیران صداوسیما

استاندارفارس گفت صدا وسیمای استان می توانددرحوزه های مختلف زمینه توسعه اقتصادی استان را فراهم کند.
افشانی درنشست با مدیرکل ومعاونین صداوسیمای فارس با قدردانی از تلاشهای این رسانه برای فراهم کردن زمینه مشارکت حداکثری مردم درانتخابات هفتم اسفند وراهپیمایی 22بهمن گفت:هدف همه ما خدمت به مردم ورضایت انهاست.
وی بابرشمردن نقش صداوسیما درعمران ابادانی وتوسعه همه جانبه استان گفت:باتوجه به نقش تربیتی واموزشی این رسانه ایجاد امید ونشاط دزمردم ازجمله وظایفی است که صداوسیما می تواندازعهده ان به خوبی دراید.
مهندس افشانی بیان داشت:چنانچه مزیتهای استان دربخشهای تار یخی، مذهبی ، وطبیعی به صورت مطلوب دررسانه ملی انعکاس داده شود زمینه ورود گردشگران، سرمایه گذاران ورونق اقتصادی استان رادرپی خواهد داشت.
سهرابی مدیرکل صداوسیمای مرکز فارس هم دراین نشست گفت:صداوسیمای فارس با وجود کمبود اعتبارات اماده است تا ماموریتهای خودرابه نحو مطلوبی انجام دهد.
قایم مقام ومعاونین صداوسیمای فارس نیزبه بیان نظرات ودیدگاههای خوددرخصوص توسعه هرچه بهتراستان پرداختند.