حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۷

دکتر افضلی نماینده مردم اقلید میهمان برنامه خانه ملت - نمایش محتوای خبر

 

 

دکتر افضلی نماینده مردم اقلید میهمان برنامه خانه ملت

روابط عمومی صدا و سیمای فارس

دکتر افضلی نماینده مردم اقلید میهمان برنامه خانه ملت

دکتر افضلی نماینده مردم اقلید میهمان برنامه خانه ملت