حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۳ بهمن ۱۳۹۷

دومین نشست ادبی شعرای مرکز در کتابخانه صدا و سیمای فارس - نمایش محتوای خبر

 

 

دومین نشست ادبی شعرای مرکز در کتابخانه صدا و سیمای فارس

روابط عمومی صدا و سیمای فارس

دومین نشست ادبی شعرای مرکز در کتابخانه صدا و سیمای فارس