نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره های آموزشی باشگاه

 

نام دوره

سطح دوره

مدت زمان برگزاری

مدت دوره/ ساعت

استاد

 

گویندگی و اجرا

 

مقدماتی و پیشرفته

 

یک ماه ونیم

 

24

 

امیرهمایون یزدانپور

 

خبرنگاری و خبرنویسی

 

یک دوره

 

دو ماه

 

32

 

فرخ رستگاری و احمدعلی احمدپور

 

کارگردانی

 

یک دوره

 

دو ماه

 

32

 

متعاقبا اعلام می گردد

 

 

نویسندگی

 

یک دوره

 

دو ماه

 

32

 

متعاقبا اعلام می گردد

 

 

فیلمنامه نویسی

 

یک دوره

 

دو ماه

 

32

 

متعاقبا اعلام می گردد

 

 

 

تصویربرداری

 

یک دوره

 

یک ماه و نیم

 

24

 

مهدی یوسفی و مجتبی رستگار

 

تدوین

 

یک دوره

 

یک ماه و نیم

 

24

 

عبداله شعبانی ، فریبا حیدری ، مهناز یزدانی نژاد

 

 

بازیگری بزرگسال

 

مقدماتی و پیشرفته

 

دو ماه

 

30

 

حسن فلاح

 

 

نمایش خلاق کودک و نوجوان

 

مقدماتی و پیشرفته

 

دو ماه

 

30

 

حسن فلاح

 

 

عکاسی

 

یک دوره

 

یک ماه و نیم

 

24

 

مهدی یوسفی و مجتبی رستگار

 

 

فتوشاپ

 

یک دوره

 

یک ماه و نیم

 

24

 

هادی مشفق

 

 

طراحی کاریکاتور

 

یک دوره

 

دو ماه

 

32

 

متعاقبا اعلام می گردد

 

 

مقاله نویسی

 

یک دوره

 

یک ماه و نیم

 

 

24

 

متعاقبا اعلام می گردد

 

 

 

نمایش رادیویی

 

یک دوره

 

دو ماه

 

30

 

متعاقبا اعلام می گردد

 

 

مشاعره

 

یک دوره

 

یک ماه و نیم

 

24

 

متعاقبا اعلام می گردد

 

دوبله

 

یک دوره

 

یک ماه و نیم

 

24

 

متعاقبا اعلام می گردد

 

 

فن بیان

 

یک دوره

 

یک ماه و نیم

 

24

 

امیرهمایون یزدانپور و حسن فلاح

 

 

اصول سخنوری

 

یک دوره

 

یک ماه ونیم

 

24

 

متعاقبا اعلام می گردد