سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

دستاورد جدید محققان ایرانی؛ افزایش بهره‌وری گندم با استفاده از فناوری نانو - نمایش محتوای خبر

 

 

دستاورد جدید محققان ایرانی؛ افزایش بهره‌وری گندم با استفاده از فناوری نانو

شیراز/خبرگزاری صداوسیما/علمی

دستاورد جدید محققان ایرانی؛ افزایش بهره‌وری گندم با استفاده از فناوری نانو

دستاورد جدید محققان ایرانی؛ افزایش بهره‌وری گندم با استفاده از فناوری نانو
محققان دانشگاه شیراز در طرحی آزمایشگاهی، موفق به افزایش بهره‌وری گندم با استفاده از نانوذرات اکسید سیلیکون شده‌اند؛ این نانوذرات باعث افزایش رشد گیاهی، مقاومت در برابر شوری، تنش خشکی و بیماری ها می شود.
دکتر ساسان محسنی، محقق این طرح گفت: بر اساس این تحقیق مشخص شد که غلظت کم نانو ذرات اکسید سیلیکون منجر به افزایش 50 درصدی بهر وری گندم می شود اما با افزایش این غلظت این بهره وری کاهش می یابد.
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز با تاکید بر اینکه بهینه ترین غلظت 50 تا 100 میلی گرم در لیتر از این نانو ذرات است ؛ گفت: نانوذرات اکسید سیلیکون با رسوب در دیواره‌ سلولی ریشه‌ها، برگ‌ها، ساقه‌ها و پوشش بذر، مناطق اتصال فلزات سنگین به گیاه را محدود می کند که موجب جذب و انتقال کمتر فلزات سنگین در گیاه شده است و این اثرات با توجه به اندازه ریز و مساحت سطحی بالای نانوذرات در مقایسه با ابعاد میکرونی، به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
محسنی در تشریح فرایند این تحقیق افزود : بعد از تهیه‌ نانوذرات اکسید سیلیکون، گیاه گندم در گلخانه‌ی تحقیقاتی کاشته شد و القای تنش کادمیم در غلظت‌های مختلف به همراه نانوذرات اکسید سیلیکون صورت گرفت و اثرات حضور نانوذرات بر روی گیاهان شاهد و تنش دیده بررسی شد.
نتایج این طرح که با همکاری دکتر جواد کریمی، دانش‌آموخته‌ دوره‌ دکترای فیزیولوژی گیاهی دانشگاه شیراز و دکتر ساسان محسن‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز انجام شده است، در Egyptian Academic Journal of Biological Sciences منتشر شده است.