جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

دانش آموختگی نخستین دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی - نمایش محتوای خبر

 

 

دانش آموختگی نخستین دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی

شیراز / خبرگزاری صدا و سیما / علمی

دانش آموختگی نخستین دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی

شیراز / خبرگزاری صداو سیما / علمی

نخستین دانشجوی دکتری تخصصی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در شیراز فارغ التحصیل شد.

رییس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت : محمد خمرنیا نخستین دانشجوی دکتری تخصصی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با دفاع از رساله دکتری خود فارغ التحصیل شد.

دکتر امید براتی افزود: طراحی و اجرای سیستم ثبت کامپیوتری دستورات پزشک در بخش مراقبت های ویژه عمومی بیمارستان نمازی شیراز و تعیین تاثیر آن بر خطاهای پزشکی، عنوان پایان نامه این دانشجو است.

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی رشته ای چند شاخه ای از علوم انسانی با کاربرد در حیطه علوم پزشکی است. / د