جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

خسارت۵۰۰میلیون ریالی بارندگی به کشاورزان اباده طشک - نمایش محتوای خبر

 

 

خسارت۵۰۰میلیون ریالی بارندگی به کشاورزان اباده طشک

شیراز / خبرگزاری صداو سیما / اجتماعی

خسارت۵۰۰میلیون ریالی بارندگی به کشاورزان اباده طشک

شیراز/خبرگزاری صدا و سیما / اجتماعی

بارندگی های اخیر حدود۵۰۰میلیون ریال به کشاورزان اباده طشک خسارت وارد کرد.

مدیر جهاد کشاورزی آباده طشک گفت: به دنبال بارندگی های اخیر ، 30 هکتار از مزارع گندم و جو دهستان اباده خسارت دیدند.

مهندس امینی افزود: بر اساس محاسبات صورت گرفته حدود ۴۹۵میلیون ریال به مزارع آباده طشک خسارت وارد شده است .

میانگین برداشت گندم وجو از هرهکتار در مزارع آباده طشک 5/1 تن است .