جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

جنگل کاری در بخشی از منطقه حفاظت شده ارژن پریشان - نمایش محتوای خبر

 

 

جنگل کاری در بخشی از منطقه حفاظت شده ارژن پریشان

شیراز/خبرگزاری صدا و سیما / اجتماعی

جنگل کاری در بخشی از منطقه حفاظت شده ارژن پریشان

شیراز/ خبرگزاری صدا و سیما/ اجتماعی

به همت مردم و طبیعت دوستان کازرون طرح جنگل کاری در بخشی از منطقه حفاظت شده ارژن پریشان اجرا شد.

مردم طبیعت دوست و مشتاق کازرون در این طرح بیش از دو هزار بذر و 60 اصله نهال بلوط در گاوکشک منطقه‌ی حفاظت شده‌ی ارژن پریشان کاشتند.

در این برنامه عرصه ای به وسعت حدود 10 هکتار درختکاری شدو این عرصه را اداره‌ی منابع طبیعی حصار کشی و قرق کرد.

منطقه ی حفاظت شده ی ارژن و پریشان در بخش جنوبی رشته کوههای زاگرس و در شصت کیلومتری غرب شیراز قرار دارد. / د