جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

جشنواره شطرنج مهدهای کودک شیراز - نمایش محتوای خبر

 

 

جشنواره شطرنج مهدهای کودک شیراز

سومین دوره جشنواره شطرنج مهدهای کودک شیراز برگزار شد

جشنواره شطرنج مهدهای کودک شیراز

جشنواره شطرنج مهدهای کودک شیراز

سومین دوره جشنواره شطرنج مهدهای کودک شیراز برگزار شد

 این جشنواره با هدف شناسایی استعدادهای این رشته با حضور  120 نفر  برگزار شدودران  شرکت کنندگان ضمن آموزش این رشته با هم رقابت  کردند

در پایان به  شرکت کنندگان  لوح تقدیر و مدال   اهدا شد