سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

توزیع سبد حمایتی مواد غذایی بین مادران باردار نیازمند روستایی - نمایش محتوای خبر

 

 

توزیع سبد حمایتی مواد غذایی بین مادران باردار نیازمند روستایی

شیراز/خبرگزاری صداو سیما /اجتماعی

توزیع سبد حمایتی مواد غذایی بین مادران باردار نیازمند روستایی

 

شیراز/خبرگزاری صداو سیما /اجتماعی

مادران باردار نیازمند روستایی در شیراز سبد حمایتی مواد غذایی دریافت میکنند

برنامه کمک غذایی  به مادران باردار نیازمند با هدف ارتقای تغذیه مادران باردار نیازمند روستایی در روستاهای زیرمجموعه مرکز بهداشت شهدای انقلاب شیراز، به اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه مرکز بهداشت شهدای انقلاب شیرازبابیان اینکه توزیع سبد حمایتی مواد غذایی در روستاهای زیر مجموعه این مرکز بهداشت به منظور ارتقای وضعیت تغذیه مادران باردار نیازمند طراحی شده گفت : مادران باردار از ابتدای ماه چهارم حاملگی تا 6 ماه پس از زایمان، به مدت 12 ماه سبد حمایتی مواد غذایی دریافت می کنند.
طاهره رامش افزود: BMI یا شاخص وزن بدن کمتر از 5/18 در شروع بارداری، وزن کمتر از 45 کیلوگرم در قبل از بارداری، هموگلوبین کمتر از 11 گرم در دسی لیتر و وزن گیری کمتر از حد مطلوب در دوران بارداری، از مهمترین شاخص های تغذیه ای انتخاب مادران نیازمند، در این برنامه است.
وی گفت : جمعیت هدف این برنامه با در نظر گرفتن شاخص های تعیین شده شناسایی و به صورت محرمانه و هر دو ماه یک بار، در یک روز مشخص دو سبد غذایی دریافت می کنند.