حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

تشکر و قدردانی استاندار فارس از مدیرکل مرکز - نمایش محتوای خبر

 

 

تشکر و قدردانی استاندار فارس از مدیرکل مرکز

روابط عمومی صدا و سیمای فارس

تشکر و قدردانی استاندار فارس از مدیرکل مرکز