جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

تخصیص هزار میلیارد ریال برای جبران خسارت خشکسالی - نمایش محتوای خبر

 

 

تخصیص هزار میلیارد ریال برای جبران خسارت خشکسالی

شیراز/واحد مرکزی خبر/اجتماعی

تخصیص هزار میلیارد ریال برای جبران خسارت خشکسالی

هزار میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی و تأمین آب شرب استان فارس تخصیص یافت.

مدیر کل شورای هماهنگی بحران استانداری فارس گفت: این میزان اعتبار در اختیار فرمانداریها قرار می گیرد.

فیاض پور گفت: این اعتبار در شهرستانها صرف تأمین آب شرب و کشاورزی شهری و روستایی و کمک به ایجاد تسهیلات و تجهیز ستادهای بحران نیز می شود.

وی گفت: صد و هفتاد میلیارد ریال از این میزان اعتبار در اختیار جهرم قرار گرفته است.

همچنین 24 میلیارد ریال اعتبار برای خسارت سرما زدگی به شهرستان جهرم اختصاص یافت.