جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

تاخیرپروازحجاج - نمایش محتوای خبر

 

 

تاخیرپروازحجاج

شیراز/خبرگزاری صداوسیما/اجتماعی

تاخیرپروازحجاج

شیراز/خبرگزاری صداو سیما/اجتماعی

مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشورتاخیرپروازحجاج رابه علت ترافیک هوایی ندانست
مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشوردرشیرازبا اشاره به تأخیرهای طولانی‌مدت پروازهای حج افزودتنها تأخیرهای مربوط به کنترل ترافیک هوایی به این شرکت ارتباط دارد
مه آبادی بابیان اینکه تأخیرپرواز حجاج صرفاً به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مربوط نیست و هواپیماهای سعودی نیز تأخیرهای زیادی دارند.افزود تأخیرپروازحجاج به وضعیت ترافیکی مقصد و یا اشکالات فنی و یا غیرمترقبه نیز مربوط است.
مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشوروضعیت پروازهای امسال را نسبتاً خوب دانست.