جهش تولید | دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

بیشترین میزان بارندگی فارس در اردکان سپیدان - نمایش محتوای خبر

 

 

بیشترین میزان بارندگی فارس در اردکان سپیدان

شیراز / خبرگزاری صداو سیما / اجتماعی

بیشترین میزان بارندگی فارس در اردکان سپیدان

شیراز / خبرگزاری صدا و سیما / اجتماعی

اردکان سپیدان با 81 و هشت دهم میلی متر بیشترین میزان بارندگی در فارس را داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر کل هواشناسی فارس گفت: بر اساس گزارش ایستگاه های هواشناسی استان ، بیشترین میزان بارندگی از سوم دی ماه تا پنجم دی ماه جاری مربوط به شهر اردکان مرکز سپیدان است.

عبدالکریم جامع افزود: در این بارندگی ها بعد از اردکان ، بیشترین بارندگی ها در شهرک گلستان شیراز با 80 و هشت دهم میلی متر، لامرد با 77 و هشت دهم میلی متر و کازرون با 73 و دو دهم میلی متر بوده است.

وی افزود: کمترین میزان بارندگی را ایزدخواست آباده با هشت و یک دهم میلی متر، آباده با 17 و دو دهم میلی متر و اقلید با 18 و شش دهم میلی متر شاهد بودیم.

جامع اظهار داشت: جمع بارندگی سال زراعی در سال 94 – 95 در شهرک گلستان شیراز با 248 و نهم دهم میلی متر، نورآباد ممسنی با 247 و پنج دهم میلی متر و اردکان با 221 و نهم دهم میلی متر بیشتری میزان گزارش شده است.

وی اضافه کرد: کمترین میزان بارندگی سال زراعی در سال 94 – 95 نیز در ایزدخواست با 24 و پنج دهم میلی متر، آباده با 34 و دو دهم میلی متر و بوانات با 70 و سه دهم میلی متر است.

او ادامه داد: بر اساس آمار ثبت شده مبنی بر بارش برف در روزهای اخیر در فارس ، در سپیدان و اردکان پنج سانتی متر و در صفاشهر خرم بید دو سانتی متر گزارش شده است. / د