جهش تولید | یک‌شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹

بیابان زدایی - نمایش محتوای خبر

 

 

بیابان زدایی

شیراز/خبرگزاری صداوسیما/اقتصادی

بیابان زدایی

احیا عرصه های طبیعی

45هزار هکتار از عرصه های طبیعی فارس بیابان زدایی و احیا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای فارس ، مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گفت: در 10 سال اخیر 45هزار و 826 هکتار از عرصه های بیابانی استان در قالب عملیات بیولوژیکی بیابان زدائی و احیا شده اند.
مهرزاد بوستانی افزود:نهال‌کاری، بوته‌کاری ، بذرکاری و نیزحفاظت وقرق،آبیاری،مراقبت ومدیریت هرزآب اقداماتی است که دراین عرصه ها انجام شده است و علاوه بر مقابله بابیابانزایی باعث پیشگیری ومهار بخشی از پدیده گرد و غبار شده است.
وی افزود 9: منطقه درشهرستان‌های فراشبند، اقلید، خرم بید، بوانات، لارستان، لامرد، خنج، نیریز و زرین‌دشت در کانون بحران فرسایش بادی شناسایی شده اند ودر معرض خطر بیابانی شدن قرار دارند و این اداره کل با اجرای طرح‌های مطالعاتی می‌تواند در کاهش روند بیابانزایی موثر باشد.
وی با بیان اینکه در 10 سال گذشته حدود4 هزار و 350 هکتار از اراضی فارس نیز نهال کاری شده اند افزود: تولید 100 هزار اصله نهال گونه های بیابانی ، طرح مشارکتی گزکاری در شهرستان های بحرانی، آبیاری و مراقبت از نهالکاری های سنواتی،حفاظت و قرق از طرح های بیولوژیک ، احداث ومرمت هلالی های آبگیر در عرصه های بیابانی و نظارت بر اجرای طرح های مشارکت مردمی، مهمترین اقداماتی است که در زمینه مقابله با بیابانزدایی در فارس انجام شده است.
استان فارس با وسعت 12 میلیون و400 هزار هکتار ، 7 و نیم درصد مساحت کل کشور را دارد و بیش از 10 میلیون و 200 هزارهکتار آن اراضی ملی و دو میلیون و 200 هزار هکتار جنگل است .
۱۷ ژوئن برابر با 28 خرداد روز جهانی مقابله با بیابانزایی نام گذاری شده است.