جهش تولید | یک‌شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹

بوی عشق - نمایش محتوای موسیقی

 

 

بوی عشق

به عالمی ندهم مهر بیکرانت را                                    هوای خوب گلستان و بوستانت را
گل از گلم شکفد چون ز عرش می­شنوم                        هماره بانگ غزل­های گل فشانت را
کمال شعری و نثر از تو آبرو دارد                                  به هر زبان شنوم پند جاودانت را
نسیم دلکش شیراز شهره از شعرت                               جهان همی طلبد وسعت زبانت را
به پایبوسی خاکت هزار دل بی تاب                              فرشته بوسه زند خاک آستانت را
بهشت گونه شده دل به لطف شیخ اجل                        گلی ببر ز گلستان مشام جانت را
ز خاک سعدی شیراز بوی عشق آید                              که عاشقانه کند خلوت نهانت را