جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

بزرگراه جهرم شیراز - نمایش محتوای خبر

 

 

بزرگراه جهرم شیراز

شیراز/خبرگزاری صداوسیما/اقتصادی فرماندارجهرم گفت:بزرگراه شیراز- جهرم، درصورت تامین اعتبارورفع مشکلاتی که درمنطقه

بزرگراه جهرم شیراز

شیراز/خبرگزاری صداوسیما/اقتصادی

فرماندارجهرم گفت:بزرگراه شیراز- جهرم، درصورت تامین اعتبارورفع مشکلاتی که درمنطقه خفرجهرم قرار دارد،تا اوایل سال آینده به بهره برداری می رسد.
صحرائیان افزود:برای تکمیل بزرگراه شیراز- جهرم 100 میلیارد تومان اعتبارنیاز است وبخشی از60 کیلومتر باقی مانده این مسیر نیز در خفر جهرم به باغ های میوه منتهی می شود که باید تملک شود.
به گفته فرماندار جهرم بخش دیگری ازاین مسیر ازخط انتقال گازعبور می کند که برای جابجایی خط انتقال گاز هماهنگی هایی با اداره راه و شهرسازی و شرکت گاز صورت گرفته است.
بزرگراه شیراز- جهرم 160 کیلومتر طول دارد و تاکنون نزدیک به 100 کیلومتر آن با یکصد میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسیده است.
این بزرگراه مسیر ترانزیت جنوب کشور است و هم اکنون 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.