جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

برگزاری همایش منطقه ای تجارب برتر مدارس هوشمند - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری همایش منطقه ای تجارب برتر مدارس هوشمند

همایش منطقه ای اتقال تجارب برتر مدارس هوشمند در شیراز برگزار شد.