جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹

بررسی روند خشکسالی و بحران آب در استان فارس - نمایش محتوای خبر

 

 

بررسی روند خشکسالی و بحران آب در استان فارس

شیراز/خبرگزاری صداوسیما/اقتصادی

بررسی روند خشکسالی و بحران آب در استان فارس

شیراز/خبرگزاری صداوسیما/اقتصادی
فارس شدیدترین خشکسالی صد سال گذشته را تجربه می کند
پروفسور رییسی محقق و استاد آب شناسی بخش علوم زمین دانشگاه شیراز می گوید استان فارس در حالی هشتمین سال متوالی خشکسالی را پشت سر می گذارد که این خشکسالی در تاریخ صد سال گذشته در استان فارس بی سابقه بوده است.
این محقق دانشگاه شیراز با بیان اینکه بروز خشکسالی های دوره ای، پدیده ای کاملا طبیعی است می افزاید:درچرخه طبیعت، خشکسالی یک فرصت طبیعی برای احیای ذخایر غذایی و معدنی خاک و آب به شمار می رود و برای حیات گونه های گیاهی و جانوری و حتی انسان یک ضرورت است این استاددانشگاه شیراز که به پدرآب شناسی ایران نیز معروف است دربیان اهمیت پدیده خشکسالی می افزاید: اگر بشر خشکسالی را یک مصیبت می داند این به دلیل دخل و تصرف بی رویه درمنابع آب توسط اوست که منجر به بحران های جبران ناپذیردرذخایرآب می شود .وی بحرانی شدن وضعیت آب در استان فارس را نتیجه استفاده مدیریت نشده و برداشت های بی رویه از ذخایر زیرزمینی در دوران خشکسالی عنوان می کند چرا که دراستان فارس دردوران شدید خشکسالی با افزایش تعداد چاه های غیرمجاز،به صورت بی رویه ازذخایر آبی زیرزمینی و حتی حجم کامل ذخایر آبی زیرآبخوان ها برداشت شده است و امروز موضوع آب به یک بحران جدی در استان فارس تبدیل شده است .
پروفسور رئیسی با بیان اینکه حجم ذخیره آب زیر آبخوان ها فقط یکبار قابل برداشت است می گوید این در حالی است که این حجم آب در استان فارس طی 50 سال گذشته با استفاده از فناوری و حفر چاه های عمیق برداشت شده و در سال های خشکسالی دیگر ذخیره ای در آبخوان ها باقی نمانده است .
همچنین براساس یک تحقیق دانشگاهی دیگر، متوسط بارندگی در استان فارس درطول چهل سال گذشته 300 میلی متر در سال به ثبت رسیده است .
دکترصوفی محقق این طرح دانشگاهی با بررسی روند میزان بارندگی در دهه 1380 در استان فارس با بیان اینکه متوسط بارندگی های فارس دراین دهه روندی کاهشی داشته است می گوید: استان فارس در این ده سال کاهشی بین 5 تا 65 درصد بارش را تجربه کرده است .
دکترصوفی با مقایسه میزان بارش ها در سال 82 بعنوان سال ترسالی و بارندگی های دو سال پیاپی از سال 86 تا 88 به عنوان دو سال با شدیدترین دوران خشکسالی در استان فارس می گوید: در استان فارس در سال 82 با 91 میلی متر بارندگی بیشتر از متوسط چهل سال یعنی داشتن معادل 391 میلیمتر بارش ، میزان 56/6 میلیارد مترمکعب آب برداشت شده است این در حالی است که برداشت ها در سال 88 در اوج خشکسالی در استان ، 9/1 میلیارد مترمکعب افزایش یافته است .
این محقق بخش آبخیزداری مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس در ادامه به رشد میزان برداشت های هرچاه ازمنابع زیرزمینی اشاره می کند و می گوید : میزان برداشت ازسفره های زیرزمینی توسط هر چاه در سال 88 نسبت به سال 82 ، 51 هزار مترمکعب افزایش داشته است .
دکتر صوفی تعداد چاه های استان فارس در سال 82 را 72 هزار و 500 چاه بیان می کند و می گوید اگر چه تعداد چاه ها در استان به دلیل خشک شدن بخشی از آن ها به 59 هزار و 700 چاه در سال 88 رسید اما میزان برداشت توسط تمامی چاه ها از56/6 میلیارد مترمکعب درسال 82 به 45/8 میلیارد مترمکعب در سال 88 رسید .
وی ادامه میدهد در سال 86 تا 88 که مجموعا نزولات جوی استان فارس صد در صد کاهش داشته است برداشت آب های زیرزمینی در استان نزدیک به 50 درصد رشد داشته است .
این دو محقق که عامل انسانی و نبود مدیریت صحیح در برداشت از ذخایر آب های زیرزمینی را از عوامل اصلی بحران آب در استان فارس می دانند، معتقدند با احساس مسوولیت همگان و همکاری و تعامل بیش از پیش دستگاه های مرتبط و همچنین مدیریت صحیح ذخایر باقی مانده آب می توان جلوی پیشروی این بحران را در استان فارس گرفت.