جهش تولید | یک‌شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹

برتری هنرمندان جهرم در مسابقه کاریکاتور - نمایش محتوای خبر

 

 

برتری هنرمندان جهرم در مسابقه کاریکاتور

دو هنرمند کاریکاتوریست شهرستان جهرم برگزیده مسابقه کاریکاتور کشوری بهبود شیوه زندگی شدند.

برتری هنرمندان جهرم در مسابقه کاریکاتور

 برتری هنرمندان جهرم در مسابقه کاریکاتور

 

دو هنرمند کاریکاتوریست شهرستان جهرم برگزیده مسابقه کاریکاتور کشوری بهبود شیوه زندگی شدند.

 مسابقه کایکاتور  کشوری «بهبود شیوه زندگی»  در دو محور شامل کاهش عوامل خطر و رفتارهای تغذیه ای در تبریز  برگزار  شد.

 

محمدحسین اکبری و سعید صادقی دو هنرمند کاریکاتوریست شهرستان جهرم نیز با حضور در این مسابقه  حائز رتبه برتر شدند.

 

در محور اول  این مسابقه  محمد حسین اکبری و در  محور دوم سعید صادقی به عنوان برگزیدگان  مسابقه معرفی شدند.