رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

باغ نظر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

باغ نظر

Loading the player...

دانلود

باغ نظرکه به نام های عمارت کلاه فرنگی ،باغ موزه ، باغ حکومتی ،باغ شاهزاده و مقبره کریم خان نیز مشهور است ،در شیراز ،خیابان کریم خان نزدیک به میدان شهدا و رو به روی ارگ کریم خانی قراردارد. اگر چه این باغ قبل از دوران زندیه نیز وجود داشته اما سامان دهی ،حصار کشی ،درخت کاری ،خیابان کشی و احداث بنای مختلف آن به دستور و در زمان کریم خان صورت گرفته و به همین دلیل او را بانی این باغ می دانند. آبادانی و رونق این باغ در دوران زندیه به گونه ای بود که ارگ و دیوانخانه کریم خان زند و عمارت هشت ضلعی کلاه فرنگی در محوطه همین باغ ساخته شده و این باغ محل برگزاری آیین های رسمی و مقر حکومت حکام وقت و مملو از درختان سرو و کاج و نارنج بوده است. باغ نظردر اوایل دوره قاجاریه نیز یکی از بهترین باغ های شیرازبوده است. در آن زمان حسین علی میرزا فرمانفرما،فرزندفتح علی شاه قاجار در دوران حکوت سی ساله خودبر فارس ساختمان هایی به نام (آیینه )و (خورشید )درگوشه شمال غربی ساخت. این کاخ که از چندتالار واتاق آیینه کاری وآزاره های سنگی حجاری شده تشکیل شده بود .در سال 1313 به دلیل احداث خیابان کریم خان زند بخشی از جبهه شمالی آن از بین رفت. عمارت کلاه فرنگی حدود5/1 متر از سطح زمین بالاتر است و نمای خارجی آن با اسپرها، لچکی ها وطاق نماها و چندکتیبه مزین شده است کاشی کاری های بیرون عمارت شامل مناظری چون شکارگاه و مجالس بزم وگل و بته و تخت سلیمان می باشد.و چهارحوض در چهار جهت آن ساخته شده که حوض شمالی ویران گردیده است .درگذشته سیستم آبرسانی این حوض ها در ارتباط با قنات رکن آباد بوده است .طرح ضلع دیگرش پنج متر است و ارتفاعی در حدود دوازده متر دارد. در چهار گوشه این عمارت ،چهار شاه نشین و چهار گوشواره دیده می شود که سقف و شاه نشین ها مقرنس کاری شده اند. برروی دیوارها و طاقچه های عمارت چند مجلس نقاشی اثر آقا صادق نقاش ترسیم شده است.در این نقاشی ها ،صحنه هایی از جنگ نادر شاه افشار با محمد شاه هندی ، داستان شیخ صنعان و دختر ترسا ،داستان رعنا و زیبا (یوسف و زلیخا)و صحنه ای از یک مکتب خانه دیده می شود.
باغ نظر یا موزه پارس درتاریخ 15 آذر 1314 با شماره 244 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

 
Four season building is the name of historical monument in Shiraz belongs to the Zand period. This building is an octagonal monument that made by Karim khan Zand in the between of look garden in Shiraz. This glory monument was the place for foreigner embassy formal ceremony and different celebrations. The external view of this garden is in an octagonal form with beautiful decorations of hen and flower on the top of the building. Karim Khan Zand is buried in this place after death.
The Pars Museum is a museum in Shiraz, Fars Province, southern Iran. This octagonal building was where royal guests were hosted during the Zand dynasty of Iran. It is also the burial place of Karim Khan Zand. The Kolah Farangi pavilion located in the midst of the Nazar Garden in Shiraz. In this museum eleven paintings by Aqa Sadeq, a well known artist of that time, is on display. The building is composed of a central hall with a dome and four alcoves. Valuable objects can also be seen in this museum. In this brief radio program which is produced in Fars center, one of the beautiful museum is introduced to you, called, Pars Museum, that is very attractive for tourists.