جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

بازدید گروه گردشگران اروپایی و آمریکای جنوبی به شیراز - نمایش محتوای خبر

 

 

بازدید گروه گردشگران اروپایی و آمریکای جنوبی به شیراز

Loading the player...

گروه گردشگران اروپایی و آمریکای جنوبی برای بازدیداز نقاط گردشگری فارس به شیراز وارد شدند.