حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۲۳ آبان ۱۳۹۷

بازدید مدیرکل مرکز از رژی آماده افتتاح پخش و دکور جدید خبر - نمایش محتوای خبر

 

 

بازدید مدیرکل مرکز از رژی آماده افتتاح پخش و دکور جدید خبر

روابط عمومی صدا و سیمای فارس

بازدید مدیرکل مرکز از رژی آماده افتتاح پخش و دکور جدید خبر