حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۷

بازدید مدیرکل صدا و سیمای فارس از ایستگاه رادیویی دهنو - نمایش محتوای خبر

 

 

بازدید مدیرکل صدا و سیمای فارس از ایستگاه رادیویی دهنو

روابط عمومی صدا و سیمای فارس

بازدید مدیرکل صدا و سیمای فارس از  ایستگاه رادیویی دهنو