حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۳ فروردین ۱۳۹۸

بازدید مدیرکل از اداره کل هواشناسی استان - نمایش محتوای خبر

 

 

بازدید مدیرکل از اداره کل هواشناسی استان

روابط عمومی صدا و سیمای فارس

بازدید مدیرکل از اداره کل هواشناسی استان