جهش تولید | یک‌شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹

اهدای عضو - نمایش محتوای خبر

 

 

اهدای عضو

اهدای عضو دو بیمار مرگ مغزی به بیماران منتظر در لیست پیوند عضو در شیراز زندگی دوباره بخشید.

اهدای عضو

اهدای عضو

 اهدای عضو دو بیمار مرگ مغزی به بیماران منتظر در لیست پیوند عضو در شیراز زندگی دوباره بخشید.

 کلیه های شادروان حجت الله هاشمی 61 ساله ساکن بوانات که به علت خونریزی دچار مرگ مغزی شده بود، به بیماران کلیوی 60 ساله از آبادان و 72 ساله از شیراز و کبد وی به بیمار کبدی 60 ساله از بندرعباس و پوست و قرنیه وی به بیماران اهدا شد.

همچنین کلیه های شادروان یحیی محمدی 28 ساله از فیروزآباد که به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران کلیوی 31 ساله از گچساران و دیگر کلیه و پانکراس وی به بیمار کلیوی دیابتی 31 ساله از آبادان و کبد وی هم به بیمار کبدی 32 ساله از کرمانشاه اهدا شد