جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

انتشار کتاب مبانی مرگ مغزی و پیوند اعضا - نمایش محتوای خبر

 

 

انتشار کتاب مبانی مرگ مغزی و پیوند اعضا

کتاب مبانی مرگ مغزی و پیوند اعضا در جهرم منتشر شد.

انتشار کتاب مبانی مرگ مغزی و پیوند اعضا

انتشار کتاب مبانی مرگ مغزی و پیوند اعضا

 

کتاب مبانی مرگ مغزی و پیوند اعضا در جهرم منتشر شد.
این کتاب را پزشکان متخصص دانشگاه علوم پزشکی جهرم در 113 صفحه نوشته اند.
در مقدمه این کتاب به قلم محمدصادق صنیع آمده است: با توجه به پیشرفت چشمگیر دانش و تکنولوژی در زمینه پیوند اعضا و بافت و به تناسب آن تحولات شگرف در مباحث اخلاقی پیوند اعضا که مباحث و موضوعات جدید در این خصوص توجه حقوق دانان، رهبران مذهبی و فیلسوفان اخلاقی را به آن معطوف کرده است، فرهنگ‌ها و مذاهب مختلف در جوامع نیز تاثیر بسیاری در تصمیم گیری اخلاقی و امر پیوند اعضا دارند.
هدف از انتشار این کتاب، فرهنگ سازی اهدای عضو در جامعه اعلام شده است.

.