جهش تولید | یک‌شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹

امیر همایون یزدان پور - نمایش محتوای صدا

 

 

امیر همایون یزدان پور

امیر همایون یزدان پور

 

نام و نام خانوادگی

امیر همایون یزدان پور

 

مدرک تحصیلی

دیپلم

رشته تحصیلی

 

شغل

تهیه کننده

تخصص

گوینده -نویسنده

سوابق هنری

 

 

جشنواره تولیدات مراکزشیراز در سال 76نام برنامه حافظ در باورهای مردم
جشنواره تولیدات مراکززیبا کناردر سال 78نام برنامه رادیو محله بهترین گوینده
جشنواره تولیدات مراکززیبا کناردر سال 79نام برنامه گل بهترین گوینده
جشنواره تولیدات مراکز ارومیه در سال 80 میزگرد اقتصادی فارس بهترین گوینده
جشنواره تولیدات مراکزاصفهان در سال 85 نام برنامه صبح وزندگی
جشنواره تولیدات مراکز شیراز در سال 87 نام برنامه بال پرواز  بهترین گوینده
جشنواره داخلی سال 79 همگام با جوان جشنواره تولیدات نماز در همدان به عنوان بهترین نویسنده
جشنواره ورزشی در سال 80 نام برنامه قوی دستان  بهترین گویینده
جشنواره سراسری صدا در سال 85 نام برنامه صبح و زندگی بهترین گوینده