جهش تولید | یک‌شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹

آمادگی سرمایه گذاران ترکیه برای سفربه ایران - نمایش محتوای خبر

 

 

آمادگی سرمایه گذاران ترکیه برای سفربه ایران

شیراز/خبرگزاری صداوسیما/اقتصادی

آمادگی سرمایه گذاران ترکیه برای سفربه ایران

آمادگی سرمایه گذاران ترکیه برای سفربه ایران
وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه در سفر به شیراز از آمادگی سرمایه گذران ترک برای حضور در ایران خبر داد.
'
ماهر اونال' با اشاره به ظرفیت های گردشگری کشورمان و ضرورت سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت های گردشگری به عقد تفاهم نامه های مشترک میان ترکیه و ایران در قالب سند چهارمین نشست کمیته فنی روابط ایران و ترکیه اشاره کرد و گفت: برای تسریع در روند اجرای این تفاهم نامه لازم است که هر دو کشور با تشکیل کمیته های جداگانه موضوع را پیگیری کنند.
وی گفت: دو کشور ایران و ترکیه مشترکات فرهنگی و هنری بسیاری دارند که بیانگرنزدیکی فرهنگ دوملت است وهمکاری ایران و ترکیه در حوزه فرهنگ، هنر و گردشگری در معرفی این مشترکات موجب ارتباط هرچه بیشتردوملت می شود.
وزیرفرهنگ وگردشگری ترکیه همچنین به تاثیرگیری یحیی کمال شاعرنامی کشورترکیه ازحافظ اشاره کردویادآورشد:ارتباط میان یحیی کمال وحافظ ،درحقیقت ارتباط دوشاعر نیست بلکه ارتباط دوتمدن بزرگ است واین ارتباط می تواندابعاد مختلف فرهنگ وهنر مشترک دو ملت را شناسایی و تقویت کند.
این مقام کشورترکیه خواستاربرگزاری همایش های بین المللی مشترک برای معرفی مفاخر ادبی دو کشور شد.
معاون گردشگری و زیارتی استانداری فارس هم گفت: سفر وزیر فرهنگ و گردشگری کشور ترکیه و هیات همراه به استان فارس و شهر شیراز آغاز هم افزایی فرهنگی کشور ایران به ویژه استان فارس با ترکیه است و ما در فارس آماده همکاری در زمینه های مختلف فرهنگی با ترکیه هستیم.
شاپوررستمی افزود: استان فارس با برخورداری ازبیش ازسه هزاراثر تاریخی ثبت شده، چهاراثرجهانی و بسیاری از ظرفیت ها در ابعاد مختلف گردشگری فرهنگی، طبیعی، پزشکی، مذهبی و تاریخی یکی از استان های موثر در تقویت گردشگری کشور است.
وی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های استان فارس در زمینه گردشگری موجب شده تا توسعه این استان با اولویت توجه به بخش گردشگری دنبال شود و امیدواریم هم افزایی و مناسبات فرهنگی میان دو کشور ایران و ترکیه در عرصه بین المللی افزایش یابد و شاهد حضور سرمایه گذاران فرهنگی و گردشگری ترکیه در فارس باشیم.