جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

افزایش مبادلات فرهنگی هنری بین شیرازوایروان - نمایش محتوای خبر

 

 

افزایش مبادلات فرهنگی هنری بین شیرازوایروان

معاونان فرهنگی اجتماعی شهرداری های شیراز وایروان تفاهم نامه مبادلات فرهنگی هنری امضا کردند.

افزایش مبادلات فرهنگی هنری بین شیرازوایروان

افزایش مبادلات فرهنگی هنری بین شیرازوایروان

معاونان فرهنگی اجتماعی شهرداری های شیراز وایروان تفاهم نامه مبادلات فرهنگی هنری امضا کردند.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردارشیراز گفت: انعقاداین تفاهم نامه زمینه افزایش تعامل وتبادل تجربیات ونیزارتقای همکاری در زمینه های فرهنگی و هنری طرفین را فراهم می کند.

احمد همتی افزود: شهرداری شیراز آمادگی لازم برای برگزاری هفته فرهنگی شیرازدر ایروان با محوریت هنرهای تجسمی، موسیقی سنتی وداشته های فرهنگی رادارد.

آرام سوتیاسیان معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری ایروان نیز  افزود: روابط فرهنگی و هنری دوکشورایران وارمنستان به سالیان بسیارطولانی برمی گرددوامیدواریم درآینده نیز بیشتر از گذشته باشد.

در این نشست مقرر شد شهردارشیراز پیش نویسی ازفعالیت های فرهنگی بین دوشهر برای ارائه به شهردارایروان آماده کند تا پس ازبررسی  زمینه همکاری بین دوشهرفراهم شود