جهش تولید | یک‌شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹

آغاز برداشت ذرت علوفه ای درفارس - نمایش محتوای خبر

 

 

آغاز برداشت ذرت علوفه ای درفارس

فارس/خبرگزاری صدا وسیما /اقتصادی

آغاز برداشت ذرت علوفه ای درفارس

فارس/خبرگزاری صدا وسیما /اقتصادی
برداشت ذرت علوفه ای از 30 هزار هکتار زمین های کشاورزی فارس آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ،کارشناس مسئول ذرت جهاد کشاورزی فارس گفت:سطح زیرکشت ذرت دراستان فارس 50 هزارهکتاراست که 30 هزارهکتار آن به کشت ذرت علوفه ای و مابقی به ذرت دانه ای اختصاص دارد.
صحراییان افزود:پیش بینی می شود امسال ازهر هکتار 5 هزار کیلو ذرت علوفه ای برداشت شود که در مجموع ازسی هزار هکتاربیش از150هزارتن محصول برداشت شود.
وی گفت:برداشت ذرت علوفه ای درشهرهای کوار- سروستان و فسا آغاز شده است.
کارشناس مسئول ذرت جهاد کشاورزی فارس افزود:کشت ذرت با توجه به شرایط آب وهوایی درمناطق شمالی استان ازاردیبهشت ماه ودرمناطق میانه وگرمسیری از تیرماه آغاز میشود وبرداشت ذرت علوفه ای نیزازاوایل مهرماه وذرت دانه ای نیز ارنیمه آبان تا پایان آذراست.
وی افزود:محصول ذرت علوفه ای بین واحدهای دامداری استان توزیع می شود.