جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

اسامی برندگان مسابقات رادیویی پسین دلگشا هفته چهارم بهمن ماه 92 - نمایش محتوای صدا

 

 

اسامی برندگان مسابقات رادیویی پسین دلگشا هفته چهارم بهمن ماه 92

اسامی برندگان مسابقات رادیویی پسین دلگشا هفته چهارم بهمن ماه 92

 

 

 

 

 
 
 
نام
نام خانوادگی
محل تولد
نام پدر
زهرا محمدی شیراز حیدر
رضا نصیری شیراز حمید رضا
 پگاه عباسی شیراز پدرام
امیر رضا کتابچی آباده رضا