رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

آرامگاه حضرت سید علاءالدین حسین (ع) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آرامگاه حضرت سید علاءالدین حسین (ع)

آرامگاه حضرت سید علاءالدین حسین، فرزند امام موسی كاظم (ع) و برادر حضرت شاه چراغ (ع) معروف به حسین كوچك است كه در میدان آستانه در جنوب شرقی شیراز و در محله بالا كفت واقع شده است. در اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم، یعنی در زمان قتلغ خان حاكم فارس بنای اولیه آرامگاه سید علاءالدین حسین ساخته شد. آرامگاه درون باغی كه به باغ قتلغ معروف بود، قرار داشت. بعد از مدتی باغ مزبور ویران گشت و قبر امام نیز ناپدید شد.
در اواسط عهد صفوی شخصی به نام میرزا علی كه از مدینه به شیراز آمده بود، قبر امام را پیدا نمود و آن را تعمیر اساسی كرد. بعد از آن خلیل سلطان ذوالقدر حاكم فارس (۹۱۸-۹۲۶) در زمان سلطنت شاه اسماعیل صفوی به تجدید بنا و تزیین آن پرداخت و در سال ۹۲۳ كار تزیین آرامگاه را به پایان رساند. در كتیبه دیگری كه به خط ثلث نوشته شده و در داخل حرم قرار گرفته است درباره چگونگی انجام امور تكمیلی توضیحاتی داده شده است. میرزا ابوالحسن خان مشیرالملك گنبد آرامگاه را كه بر اثر زلزله صدمه دیده بود، مجددا" ساخت و در سال ۱۳۰۹ به دستور محمدرضا خان قوام الملك به آیینه كاری رواق آن پرداختند. شوریده شیرازی در مورد آیینه كاری حرم شعری سروده است كه به خط نستعلیق عالی در اطراف ضریح نوشته شده است. سقف و دیوارهای بنا نیز آیینه كاری شده است. در سال ۱۳۲۹ گنبد بنا را كه چندین مرتبه بر اثر حوادث مختلف صدمه دیده بود برداشتند و در سال ۱۳۳۱ گنبد جدیدی را با اسكلت فلزی بر روی آن نصب كردند. در حال حاضر این گنبد با كاشی های معرق پوشیده شده و اطراف آن با كاشی های رنگین گل و بته دار مزین شده است. مرقد امامزاده در شاه نشین شمالی در حرم مربع شكلی كه دیوارها و طاق آن آیینه كاری شده قرار گرفته است. ضریح چوبی امامزاده منبت كاری شده و بر روی آن شیشه نصب گردیده است. درب هایی برای داخل شدن به حرم وجود دارد كه هر كدام از آنها چوبی است و منبت كاری شده هستند.
 
Seid Allaoldine Hussein Tomb Greeting to him
The tomb of Sied allaholdin Hussein son of Imam Mosa Kazem greeting to him fame to little Hussein located in Astaneh square in the south east of Shiraz. The building of this valuable place is made in the period of Ghotlogh Khan Fars king. The tomb is located in a garden that fame to Ghotlogh garden. This garden destroyed after sometimes and the tome of Hazrat is disappeared. The tomb of Imam found in the middle of Safavi period by a person named Mirza Ali and did a basic construction. The walls and ceiling of this monument is decorated by beautiful mirrors. The dome of this monument is changed during the years. This dome is decorated by colorful flowers and birds tiles now. The entrance doors of this precious place are decorated by inlaid doors.