جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

اجرای طرح سی بی آر برای 120خانوارعشایری اقلید - نمایش محتوای خبر

 

 

اجرای طرح سی بی آر برای 120خانوارعشایری اقلید

شیراز/خبرگزاری صدا و سیما /اجتماعی

اجرای طرح سی بی آر برای 120خانوارعشایری اقلید

شیراز/خبرگزاری صدا و سیما /اجتماعی

طرح سی بی آر در مناطق عشایری شهرستان اقلید اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس اداره بهزیستی شهرستان اقلید گفت: هدف از اجرای طرح سی بی آر یا توان بخشی مبتنی برجامعه ، استقلال فرد معلول باکمک خانواده و جامعه است.

پناهی افزود : با اجرای این طرح به بیش از 120خانوارعشایراقلید خدمات رسانی می شود.

این طرح باهمکاری اداره بهزیستی شهرستان اقلید و شورای توانبخشی دهستان خنجشت و تسهیل گران درحال اجرا است.

به گفته قدم علی مولایی رئیس انجمن تسهیلگران فارس، دراین استان 250 تسهیل گر، وظیفه شناسایی معلولان درروستاها و عشایر را برعهده دارند که تاکنون 35هزار فرد معلول را شناسایی کرده اند.