رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

آتشدان سنگی قنات باغ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آتشدان سنگی قنات باغ

Loading the player...
در استان‌ پهناور فارس‌، بقایای آثار باستانی و برج‌های سنگی ناشناخته‌ای از دوران‌ هخامنشیان‌ و آتش‌ خبر ساسانیان‌ دیده‌ می شود. یکی از این آتشدان ها ، آتشدان سنگی قنات باغ است. این آتشدان در شهرستان فراشبند استان فارس و در دهی به نام قنات باغ واقع شده است. این آتشدان که قدمت آن به دوره ساسانی می رسد، مستطیل شکل بوده و قطعه‌ سنگ‌ مستطیلی سه‌پله‌ای بر روی آن‌ قرار داده‌اند که‌ در تصویر سنگ‌ رویین‌ وارونه‌ قرار گرفته‌ است‌. اندازه‌های این‌ دوقطعه‌ سنگ‌ از برج‌ نسبتاً کوچکی که‌ مقداری قطعات‌ سنگ‌ نیز در اطراف‌شان‌ پراکنده‌ است‌،عبارتنداز: ارتفاع‌ قطعه‌ سنگ‌ پایه‌ که‌ انتهای آن‌ در زمین‌ فرو رفته‌ ۱۵/۱ متر و پهنای آن‌ ۳۵ سانتیمترو فرورفتگی پایه‌ در زمین‌ نیز ۲۵ سانتیمتر و ارتفاع‌ آن‌ با قطعه‌ سنگ‌ دیگر جمعاً ۷۰/۱ متر است‌. قسمتی که محل روشن کردن آتش بوده، به طرف پایین است.این قسمت از آتشدان به صورت معکوس نصب شده و با توجه به نقوش سکه های ساسانی که تصویر آتشدان هم بر روی آن ها دیده می شود، آتشدانی بدین شکل دیده نشده است.

 

Stone Brazier of Garden Subterranean
This stone brazier is located in Farashband town ship in Fars Province and in the village with name garden subterranean. This stone brazier that belong to the Sassanid dynasty has a rectangle form and located in a three stair on the column with with 1/15 highest and 35 centimeters width. The length of each stairs is 10 centimeters and that part is specific for turn the fire is down side.
 


جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ