رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

آب رکن آباد - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آب رکن آباد

Loading the player...
قنات این آب توسط رکن الدوله دیلمی در سال 338 ه.ق در 12 کیلومتری شمال تنگ الله اکبر در ((چشمه چنار)) دامنه کوه بموی شیراز احداث شده و پس از آن نیز دو رشته دیگر در مسیر آن احداث شد. آب رکنی پس از گذر از دامنه تپه ها و کوه ها وارد تنگ الله اکبر شده ،از دامنه غربی بالای کوه تنگ، وارد تکیه شربی شده و پس از آن به سمت دره فرود آمده ،از تنوره آسیا گذشته ، سنگ آسیا را می چرخانده و درکف دره به طرف هفت تنان ،چهل تنان، حافظیه و باغ های اطراف سرازیر می شده است. از سال 1330 تا 1377 این آب در روستاها مورد استفاده قرار می گرفت و به شیراز نمی رسید. در سال 1377 با یاری سازمان فضای سبز شیراز و حفر بیش از 20 کیلومتر کانال، این آب به تنگ الله اکبر بازگشت. این آب هم اینک از شمال تنگه دروازه قرآن وارد شده و پس از جریان در جدولی، بر روی غاری در سمت خیابان به صورت آبشاری فرود می آید.

 

Rokn Abad Water
Subterranean canal of this water is founded by Roknoldoleh Dilamy at distance of 12 kilometers in north of Tange the Great Allah in the heart of Bamoo mountain. Rokni water enters Tange the Great Allah after passing the heart of hills and mountains and the west mountain slope. This water was usable in the past for many villages and didn't reach to the Shiraz. This water enters from the north of the Koran gate and after passing duration came down on the cave.