رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

آب بند لاور - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آب بند لاور

Loading the player...

دانلود

از آثار تاریخی دوران اسلامی است که در فاصله 28 کیلومتری جنوب شرقی لامرد استان فارس و در یک کیلومتری شمال روستای لاور قرار دارد. این محوطه در دره تنگ خور، در بخش کوهستانی این قسمت واقع شده است. آثار این محوطه را آب بندی تشکیل می دهد که از دو بخش اصلی و الحاقی تشکیل شده است.
این سازه آب بندی از دو بخش تشکیل شده است. اصل سازه آب بند با علمکرد کنترل آب و بخش الحاقی سازه آب بند با عملکرد تنظیم و توزیع آ ب. اصل سازه آب بند دارای 56 متر درازا،2 متر پهنا،80/2 متر ارتفاع است. بخش الحاقی متصل به سازه اصلی نیز از دو بخش تشکیل شده است.
مصالح به کار رفته در ساخت این سازه را سنگ های لاشه تشکیل می دهد که در بین سنگ ها ملاط ساروج به کار رفته است.سطح این سازه با ملاط ساروج پوشش یافته که این پوشش حداقل در سه مرحله مرمت شده است.
این سازه در جهت شمالی-جنوبی در مسیر رودخانه ساخته شده است.درازای آن 56 متر بوده که تنها 30 متر از آن در حاشیه شمالی و 7متر از آن در حاشیه جنوبی دره باقی مانده و 19 متر از بخش مرکزی این آب بند از بین رفته است. پهنای این آ ب بند در بخش مرکزی2 متر  و در بخش شمالی، در حاشیه دره یک متر است. ارتفاع این آب بند نیز در بخش جنوبی 20/1 متر،در بخش میانی 80/2 متر و در بخش شمالی 2 متر است.

 

Lavar Dam
This dam belong to the historical works of Isalmic period that is located at distance of 28 kilometers of East South of Lamerd in Fars Province and north of Lavar village. This area is located in the valley of Khor gate in mountain part of this part. The materials that used in this structure are cement stone and reconstructed in three processes. This structure is made in north south direction in the way of river.