رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

آب انبار های کریمخانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آب انبار های کریمخانی

Loading the player...
آب انبارهای کریمخانی شامل: آب انبارهای حافظیه،وکیل،دیوانخانه و هفت تن است که به دستور کریمخان زند(1163-1193 ه.ق) برای تهیه آب آشامیدنی مردم شیراز در چند نقطه شهر ساخته شد و به آب انبارهای کریمخانی مشهور است. طرح این آب انبارها بر گرفته از معماری دوران صفویه است و از نظر ساختمانی بسیار محکم و بزرگ هستند. مخزن این آب انبارها بسیار وسیع است. به وسیله پلکانی سنگی، امکان دستیابی به آب در این آب انبار فراهم می شده است.
بادگیرهای بلند این آب انباره ها که برای خنک کردن آب و تهویه فضای موجود تعبیه شده اند بوسیله آجر و نقش های لوزی بر دهانه آن ها ساخته و تزیین شده اند. کانال های آب رسانی آن ها نیز از سنگ و ساروج ساخته شده اند. ارتفاع هر کانال 1/60 متر و ضاخمت دیواره کانالها 5/0 متر می باشد. منشاء کانال آبرسانی در زمان زندیه قنات رکن آباد بوده است.
آب انبار حافظیه زیر رواق حافظ قرار گرفته که از زمان ساخته شدن رواق، راه ورود بدان مسدود شده است. در حال حاضر نیز سه دریچه سنگی حجاری شده به بیرون دارد.
آّ ب انبار وکیل در جنوب حمام وکیل قرار دارد و آب انبار دیوانخانه روبروی ارگ کریمخانی قرار دارد که تنها پلکان و قسمتی از آن باقی مانده است. بر روی این آب انبار در گذشته ساختمانی به نام نقاره خانه وجود داشته که برای رسانیدن پیام های مهم به مردم ساخته شده بوده که هم اینک ویران شده است. علاوه بر این،بنای پشت آن که شامل بادگیری برای تهویه هوای درون آب انبار بوده، نیز به کلی ویران شده. میان این آب انبار و ساختمان دیوانخانه مکانی وجود داشته که آن ساختمان نیز هم اکنون ویران شده و تنها یکی از قوس های آن بر روی ساختمان دیوانخانه به جای مانده است. از اردیبهشت 1331 که آب مورد نیاز مزدم شیراز لوله کشی شد، استفاده از آب انبارها کاهش یافت و به تدریج دهانه آنه ا بوسیله خاک پوشانده شد.

آب انبارهای کریمخانی در تاریخ 14/8/1355 با شماره 935 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده اند

 
Karim Khan Water Reservoir
Kari Khan water reservoir includes Hafezieh water reservoir, Vakil, Divankhaneh and Haft Tan that is made by command of Karim Khan for providing drinkable water of Shiraz people in several parts of city and is fame to Karim Khan Water reservoir. The design of these water reservoirs take from Safavieh architecture and are so firm in terms of structure. The source of these water reservoirs is so great. These water reservoirs registered with number 935 in Iran national works list.