رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

آب انبار های سید جعفر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آب انبار های سید جعفر

دانلود

آب انبارهای سید جعفر از آب انبار های قدیمی لارستان استان فارس هستند که در مسیر غربی شهر قدیم لارستان و در محله ی کورچون قرار دارند. تاریخ ساخت این دو آب انبار که به فاصله کمی از یکدیگر قرار دارند، مربوط به دوره صفویه است.
آب انبار اول دایره ای شکل است با حوضی عمیق و سقفی گنبدی شکل که با یکدیگر آب انبار های لار تفاوت دارد.
آب انبار دوم نیز که در نزدیکی آب انبار اول قرار دارد، بزرگترین آب انبار شهر قدیمی لار می باشد. دارای ساختمانی هست دایره ای شکل به قطر 14 متر و ارتفاع 10 متر.
عمق مخزن آب این آب انبار نیز 20متر می باشد که در گذشته آب آن از طریق شبکه آب رسانی تامین می شده است. سقف آب انبار دوم که بر اثر گذشت زمان فرو ریخته بود، هم اینک مرمت شده و گنبد جدید آن نیز به سبک گنبد قبلی تجدید بنا شده است.
آب انبار سید جعفر در تاریخ 6/10/1355 با شماره 1326 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

 

 
Watre reservoir of Seyed Jaafar belongs to the old water reservoir of Larestan in Fars province that is located in the west way of old city of Larestan. The date of structure of this water reservoir belongs to the Safavieh period. The first water reservoir has a circle form with deep pool and arc form. The second water reservoir that is near to the first water reservoir is the biggest water reservoir in Lar with a circle building.