رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

آب انبار مخک - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آب انبار مخک

Loading the player...
از آثار تاریخی اوایل دوره قاجاریه است که در کیلومتر 30 جاده جهرم به شیراز، در سمت راست جاده واقع شده است. مصالح به کار رفته در احداث این بنا که با آب در ارتباط است،ملاط ساروج استفاده شده است. این بنا دارای 6 دهانه به ابعاد 120 سانتیمتر و ارتفاع 160 سانتیمتر است. وروردی اصلی آب انبار نیز در بخش شمالی آن واقع است. عمق وضع موجود بنا 8 متر و ضخامت دیوار گرداگرد آن 50 سانتیمتر است. این بنا دارای گنبدی به ارتفاع 2 متر است. راه پله ای نیز جهت دسترسی به پشت بام از طریق 7 پله به ارتفاع 20 سانتیمتر و عرض 30 سانتیمتر در بنا تعبیه شده است. عرض پشت بام این آب انبار 160 سانتیمتر می باشد.بدنه بیرونی آب انبار که با گچ اندود شده بوده ، هم اینک از بین رفته است. پیش از این برای هدایت آب به این آب انبار جویی وجود داشته که به مرور زمان پرشده و بعضی قسمت های آن نیز از بین رفته است.
 در این بنا هیچ گونه تعمیر و دخل و تصرفی انجم نشده و در تاریخ 10/10/1381 با شماره 6789 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

 

 
This monument belongs to the first period of Ghajarieh period and is located at distance of 30 kilometers from Jahrom road to Shiraz in the right side of the road. The materials is used in this building include cement. This building has six entrances with 120 centimeters width and 160 centimeters heights. The main entrance of this water reservoir is located in north part. This monument has a dome with 2 meters. The external body of this water reservoir that is mixed with chalk destroyed.