رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

آبشار شوشتر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آبشار شوشتر

Loading the player...
محوطه آبشارهای شوشتر یکی از اجزای مجموعه سازه های آبی قدیمی شوشتر می باشد. این محوطه که در دوره هخامنشیان و ساسانیان تکمیل شده در مسیر شاخه رود گرگر واقع گردیده است و از شاهکارهای فنی و مهندسی در جهان است که هم در ايران و هم در جهان بی نظير است و همه ساله جهانگردانی از سراسر جهان برای بازديد از اين مجموعه شگفت  به شوشتر سفر مي کنند. در طول سال نيز پژوهشگران سازه های سنگی باستانی و محققين سازه های آبی تاريخی به شوشتر سفر می کنند و به پژوهش در ساختار مهندسی مجموعه آبشارهای شوشتر و محوطه های باستانی «گرگر» می پردازند.
ساختمانهای بر جا مانده از آسیابهای آبی در این محوطه متعلق به دوره صفویه می باشد. این آسیابها با استفاده از فشار آب به گردش می افتاده اند که تا کنون بیش از 35 آسیاب در محوطه مذکور شناسایی شده است. سرریزه های آب منظره ای بسیار زیبا و استثنایی از آبشارهای مصنوعی بوجود آورده است. سازه های آبی شوشتر مجموعه ای به هم پيوسته از پل ها، بندها، آسياب ها، آبشارها، کانال ها و تونل های عظيم هدايت هستند که در ارتباط با يکديگر کار می کنند، بنای اوليه اين سازه ها در دوران هخامنشيان تا ساسانيان برای بهره گيری بيشتر از آب ساخته شده است. در سفرنامه مادام ژان ديولافوا باستان شناس نامدار فرانسوی از اين مجموعه به عنوان بزرگ ترين مجموعه صنعتی پيش از انقلاب صنعتی ياد شده است.
همه محوطه آبشارها و سازه های آسياب از سنگ خارا، ملات آهک و ساروج ساخته شده واتاق های تودرتوی محوطه نيز از حجاری سنگ ها و ديواره های سنگی رود ساخته شده اند. در جنوب محوطه آبشارها، پلکان سنگی دست سازی احداث شده که بيش از ۲۰۰ پله دارد و محوطه آبشارها را به نقاط مسکونی مشرف به مجموعه متصل کرده است. «هرودت» (زاده ۴۸۴ - مرگ ۴۲۵ پيش از ميلاد) نيز در 2 هزار و 500 سال پيش اين پلکان را هزار ساله دانسته است و سنگ نوشته هايی در مسير آن مشاهده می شود که بيانگر قدمت باستانی آن است. در مسير پلکان اتاق هايی تعبيه شده که محل استقرارنگاهبانان سازه های آبی است. قدمت اين اتاقک ها نيز بيش از ۴ هزار سال تخمين زده شده و معماری و نيز سقف کوتاه آن مؤيد اتاق نگهبان بودن اين اتاقک هاست.
اين اتاقک ها ويژگی مهم ديگری هم دارد و آن پنجره های موازی و روبه روی دهانه آبشارهاست و گويی اين پنجره های سنگی را فقط برای نگاهبانی و ديد در شب و روز دهانه های آبشار تعبيه کرده اند.
به موازات مجرای شتاب دهنده آب ورودی به آسياب های آبی اتاقک هايی ساخته شده که از حجاري سنگ و صخره های شنی است اين اتاقک ها را شوادون يا همان شبستان می گويند و در گذشته محل استراحت آسيابانان در روزهای گرم تابستانی شوشتر بوده است. اين اتاقک ها علاوه بر پنجره های کوچک که در ديواره های آن ساخته شده، در سقف نيز پنجره هايی رو به بالا دارد. چينش اين پنجره ها نيز به گونه ای است که آسيابان علاوه بر نظارت بر چرخ سنگی بزرگ آسياب، ميزان و سرعت آب ورودی به مجرای شتاب دهنده آب را نيز ببيند و علاوه بر آن بر کار کارگران«گندم ريز»، «آرد بر» و «سبوس جمع کن» هم نظارت کند.
 
Shush tar Waterfall
Shush tar waterfalls complex is one of the old water structures complex elements. This space that is completed in Sassanid and Achaemenid dynasty located in the way of Gorgor River with exceptional view both in Iran and the world in terms of architecture. This place is an excellent space for tourist during the years. Ancient stone structures researchers travelled to the Shush tar during the year and begin to search about engineering structure of this complex. The mills of this place circle in the result of water pressure. All of the space of this complex make of granite stone, lime stone, and plaster of lime.