حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۲۴ آذر ۱۳۹۷

نمایش محتوای صدا

 

 

حضور پرشور همکاران مرکزدرجلسه پرسش و پاسخ با مدیرکل

روابط عمومی صدا وسیمای فارس

حضور پرشور همکاران مرکزدرجلسه پرسش و پاسخ با مدیرکل

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


IMG_4208.JPG

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


IMG_4287-1.jpg

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


IMG_4246.jpg

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


IMG_4239-1.jpg

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


IMG_4225.jpg

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


IMG_4195-1.jpg

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


IMG_4172-1.jpg

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


IMG_4136.jpg

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


IMG_4123.jpg

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


IMG_4122-1.jpg

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


IMG_4119.jpg

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


IMG_4112-2.jpg

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


IMG_4094.jpg

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


IMG_4057.jpg

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


IMG_4052.jpg

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


IMG_4043-1.jpg

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


IMG_3903.jpg

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


IMG_3881.jpg

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


IMG_3851.jpg

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.