حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۳ فروردین ۱۳۹۸

نمایش محتوای صدا

 

 

محتوا با برچسب محله جوانی.

محله جوانی

Loading the player...
محله جوانی ویژه برنامه جوانان رادیو فارس روز شنبه تا چهارشنبه ساعت 10:30 از رادیو فارس پخش می شود.
این برنامه درحوزه ی جوانان فعالیت میکند و بخشهای مختلفی را شامل میشود مانند : نمایش ، مسابقه ، بخشی دربارهی مشاغل و جوانان ، معرفی کتاب و جوانان نخبه ی استان فارس.
موضوعات ِ مختلف در این برنامه به صورت ِ غیرمستقیم بررسی میشود و دیدگاههای مختلفِ افراد ِ جامعه درباره ی این موضوعات مطرح میگردد.
تاریخ تولید: 1397

تهیه کننده و نویسنده: کاتب نیا
گوینده: مریم طالبی
نویسنده: آسیه امام رضایی

گزارشگر: مجتبی فرخنده

رای شما
میانگین (3 آرا)
The average rating is 4.666666666666667 stars out of 5.


نتایج مسابقات رادیو برنامه محله جوانی

نام برنامه : محله جوانی
  • محسن منافی
  • امیر آزادی
  • طاهره عرب
  • جواد صدیقی

 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

seda-8-5-1-2.jpg

مسابقات رادیو

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


محله جوانی

Loading the player...
محله جوانی ویژه برنامه جوانان رادیو فارس روز شنبه تا چهارشنبه ساعت 10:30 از رادیو فارس پخش می شود.
این برنامه درحوزه ی جوانان فعالیت میکند و بخشهای مختلفی را شامل میشود مانند : نمایش ، مسابقه ، بخشی دربارهی مشاغل و جوانان ، معرفی کتاب و جوانان نخبه ی استان فارس.
موضوعات ِ مختلف در این برنامه به صورت ِ غیرمستقیم بررسی میشود و دیدگاههای مختلفِ افراد ِ جامعه درباره ی این موضوعات مطرح میگردد.
تاریخ تولید: 1397

تهیه کننده: محسن قاسم زادگان
گوینده: مریم طالبی
نویسنده: آسیه امام رضایی

گزارشگر: مجتبی فرخنده

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


photo_2018-04-11_17-36-51-1.jpg

روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 10:30

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


محله جوانی

Loading the player...
برنامه ی محله ی جوانی ِ رادیو، یک برنامه ی مجلهای ست به مدت 42 دقیقه که روزهــای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:05 تا 10:57 از رادیوفارس پخش میشود.
این برنامه درحوزهی جوانان فعالیت میکند و بخشهای مختلفی را شامل میشود مانند : نمایش ، مسابقه ، بخشی دربارهی مشاغل و جوانان ، معرفی کتاب و جوانان نخبه ی استان فارس.
موضوعات ِ مختلف در این برنامه به صورت ِ غیرمستقیم بررسی میشود و دیدگاههای مختلفِ افراد ِ جامعه درباره ی این موضوعات مطرح میگردد.
تاریخ تولید: 1395
تهیه کننده : رضا شامخی
گویندگان : مهنوش رمضانی و علیرضا یزدانپور
نویسندگان: فریباکاتبنیا و نجمه جعفری
گزارشگر: زینب شفیعی
 
گروه نمایشِ محلهی جوانی:
نویسنده و تهیه کننده: آسیه امام رضایی
بازیگران : روشنک حق نگهدار، لیلافاتحی و رضا چهره نگار
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.


محله جوانی

Loading the player...

محله جوانی برنامه ترکیبی نمایشی است که به صورت زنده از شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح به مدت 60 دقیقه از رادیو فارس پخش می شود.
بخش های مختلف برنامه شامل حضور جوانان موفق کارآفرین و نخبه د ر برنامه، گزارش از مشاغل های مهمی که جوانان در سطح شهر واستان آنها را اداره می کنند، معرفی کتاب های مختلف الکترونیکی و عادی، اخبار ، مسابقه وبخش شما قضاوت کنید که قضاوت آن به عهده مردم است.

تاریخ تولید: 1395

تهیه کننده و سردبیر: رضا شامخی
نویسنده: نجمه جعفری ، فریبا کاتب نیا ، آسیه امام رضایی
اجرا : علیرضا یزدان پور ، مهنوش رمضانی
گزارشگر: زینب شفیعی

رای شما
میانگین (2 آرا)
The average rating is 4.0 stars out of 5.