حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۲۳ آبان ۱۳۹۷

دیدارمدیرکل،قائم مقام وجمعی از معاونان مرکز با رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز - نمایش محتوای خبر

 

 

دیدارمدیرکل،قائم مقام وجمعی از معاونان مرکز با رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز

روابط عمومی صدا و سیمای فارس

دیدارمدیرکل،قائم مقام وجمعی از معاونان مرکز با رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز