شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دعای کمیل 01:00
نیمه پنهان ماه 01:45
تکرار سریال دزد و پلیس 02:15
دلنوازان 03:45
مستند استانها 04:15
قرآن و اذان و مناجات 05:30
سخنرانی مذهبی 05:45
سرود جمهوری اسلامی 06:00
تکرار شب پارسی 06:15
صبح دلگشا 07:30
هشدار برای کبری11 09:00
قرآن و اذان و مناجات 11:50
تکرار فیلم سینمایی 13:30
مزه غذای ایرانی 15:15
رنگارنگ 16:00
خبر 16:45
مستند 17:00
قرآن و اذان و مناجات 17:30
سریال دزد و پلیس 19:00
گلچین کاشانه مهر 20:00
خبر 20:45
شهرراز 21:00
خبر 23:00
فیلم سینمایی 23:30